Blogs

Lutherjaar 1517 – 2017 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars

Goede morgen HEERE. Dank U dat U mij in uw bescherming hebt. HEERE, wil uw genezende handen uitstrekken over mijn hardnekkige griep. HEERE dank U wel dat niets mij/ons kan scheiden van uw liefde. HEERE, zegen allen die in ons land en op deze wereld lijden. Doe in hun levens Romeinen 8 steeds meer werkelijkheid worden. Ik zet het onder dit stuk nog eens neer. Wat een genade. Wat een zegen in dit Lutherjaar, de herdenking van 500 jaar Reformatie. HEERE, hoe is uw woord aangevallen door de eeuwen heen. Dank U voor de documentaire ‘A lamp in the dark’.

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs